Is mybike een initiatief van de overheid?

Mybike is een gemeenschappelijk initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer en van de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden.

Het gebruik van persoonsgegevens en gegevens over de eigendom van een fiets blijft op deze manier in handen van een neutrale publieke instelling.

Partners van mybike zijn onder andere: de lokale en federale politie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie.

Wat is het centrale fietsregister mybike precies en hoe werkt het?

Mybike is een online fietsregistratieplatform dat jouw fiets beschermt tegen diefstal. Het is gratis en elke Belgische inwoner kan vrijblijvend een persoonlijke sticker aanvragen.

Je maakt een profiel aan en geeft de gegevens van je fiets of meerdere fietsen in (bijvoorbeeld foto, factuur, merk, serienummer …). Registreren kan in minder dan 5 minuten.

Binnen de 2 weken ontvang je een persoonlijke sticker met de post en je kleeft die op je fiets.

Nadien kan iedereen de sticker scannen en nagaan of je fiets als gestolen gemeld staat.

Iemand die je gestolen fiets vindt, kan je anoniem contacteren via het platform en je helpen om hem terug te vinden.

Als bevoegde diensten (zoals de politie) je fiets vinden, kunnen ze je persoonlijk contacteren zodat je je fiets terug kunt ophalen.

Waarom is er nood aan een centraal fietsregister voor heel België?

Mybike is een belangrijk nieuw initiatief in de strijd tegen fietsdiefstal.

Doordat de federale overheid, de drie gewesten, ordediensten en gemeenten hier optimaal samenwerken, verhoogt dit de kans om de eigenaar van een gevonden fiets terug te vinden.

Dankzij de digitalisatie en gemakkelijke registratie wordt er bijkomende beveiliging en privacybescherming voorzien.

Waarom zou ik mijn fiets registreren?

Een zichtbare sticker geeft aan dat de fiets geregistreerd is. Dit beschermt die tegen diefstal.

Bij verlies of diefstal is het gemakkelijk om de eigenaar terug te vinden. Door de sticker te scannen kan iedereen nagaan of de fiets gestolen is en de eigenaar anoniem een bericht sturen. Op die manier kan iedereen een actieve rol spelen om gestolen fietsen opnieuw aan hun geregistreerde gebruiker te bezorgen. 

Als bevoegde diensten (zoals de politie) je fiets vinden, kunnen ze je persoonlijk contacteren zodat je je fiets terug kunt ophalen.

Alle informatie van je fiets is beschikbaar op één plek, zodat je hem gemakkelijk als gestolen kan aangeven. Als je je fiets wil doorverkopen, kan je ook de gegevens van de fiets gemakkelijk doorgeven.

Hoe draagt mybike bij in de strijd tegen fietsdiefstal?

Als bevoegde diensten (zoals de politie) je fiets vinden, kunnen ze je persoonlijk contacteren zodat je je fiets terug kunt ophalen.

De registratie op mybike gebeurt aan de hand van de authenticatiediensten van de federale overheid (eID, itsme …) waardoor de bevoegde diensten je identiteit kunnen controleren. 

De aangifte bij de politie wordt aangemoedigd en vergemakkelijkt doordat alle informatie over je fiets gebundeld staat op het platform. 

De sticker kan helpen om potentiële dieven af te schrikken.

Alle burgers krijgen de mogelijkheid om mee te helpen om fietsdiefstal te voorkomen. Iedereen kan de QR-code scannen en controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat en vervolgens anoniem contact opnemen met de eigenaar en de politie.

Hoeveel kost het om je te registeren op mybike?

Registratie op mybike is gratis. De sticker die je krijgt, is ook gratis.

Is mybike een bewijs van eigendom?

Neen, een registratie op mybike is op zich geen bewijs van eigendom, maar bewijst wel wie de fiets heeft geregistreerd. Door de info van je fiets (factuur, overeenkomst bij doorverkoop, foto met je fiets, serienummer …) toe te voegen op mybike, kan je aantonen dat de fiets van jou is. 

Een dief kan dus niet beweren dat een gestolen fiets van hem/​haar zou zijn, als die geregistreerd werd door een andere gebruiker. Als een dief een gestolen fiets in mybike als zijn eigen fiets registreert, loopt hij ook het risico dat de autoriteiten hem kunnen traceren. 

Let op: een mybike-sticker garandeert niet dat de persoon die de sticker registreerde de rechtmatige eigenaar is van de fiets, dat kan enkel via bijvoorbeeld een factuur.

Is het gebruik van mybike verplicht zoals DIV voor voertuigen?

Neen, in tegenstelling tot andere landen (zoals Frankrijk) is het in België niet verplicht om je fiets te registreren. We raden wel aan dat de eigenaars hun fiets registreren om zo het risico op diefstal en heling te verkleinen en de kans te vergroten om je fiets terug te vinden als hij gestolen wordt.

Kan ik mijn fiets nog steeds laten graveren of me aanmelden bij een ander systeem?

Ja. Gemeenten en politiezones kunnen op eigen initiatief nog steeds de mogelijkheid aanbieden om je fiets te graveren. We raden echter aan om het graveren te vervangen door het registratieplatform mybike. Dat om de volgende redenen:

Het nadeel van graveren is dat het rijksregisternummer van de initiële eigenaar op de fiets staat, ook na het doorgeven of doorverkopen van de fiets.

Bovendien zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan het delen van je rijksregisternummer op je fiets. Door de anonieme code op de mybike-sticker kan de identiteit van de eigenaar beter worden gewaarborgd.

In tegenstelling tot de methode van het graveren is aan mybike een database gekoppeld, waarin de informatie bijgehouden wordt die jij invoert (factuur, foto, serienummer …). Als bevoegde diensten (zoals de politie) je fiets vinden, kunnen ze gemakkelijker je fiets terugbezorgen. 

Sommige fietskaders zijn niet of minder geschikt voor gravering en kunnen dus mogelijks beschadigd geraken. Ook geven sommige fabrikanten geen garantie meer op het kader. De sticker beschadigt het fietskader niet.

Registreren

Welke gegevens moet ik ingeven om me te registreren?

Om succesvol een account aan te maken op mybike dien je volgende gegevens in te geven:

- Je rijksregisternummer (of het BIS-nummer voor bedrijven)
- Je e-mailadres
- Je postadres

Hoe registreer ik de fietsen van mijn bedrijf of organisatie?

Om de fietsen van een bedrijf of organisatie te registreren, moet het bedrijf of de organisatie je eerst de mybike”-“rol” toekennen op de applicatie Mijn eGov-rollenbeheer”. 

In de praktijk moet de persoon die de rollen van het bedrijf of de organisatie beheert, zich via https://​iamapps​.bel​gium​.be/rma aanmelden bij de applicatie Mijn eGov-rollenbeheer” en u de rol mybike” toewijzen. U moet deze vervolgens accepteren. 

Zodra u de rol mybike” hebt gekregen en u zich via de Federale Authenticatie-diensten (FAS) aanmeldt op het mybike.belgium.be-platform, wordt u gevraagd te kiezen tussen uw persoonlijke profiel of het profiel van een van de bedrijven die u een mybike”-rol hebben toegekend 

Alle uitleg over de overheidsapplicatie Mijn eGov-rollenbeheer” is te vinden op dit adres: https://​rma​-help​.bosa​.bel​gium​.be/nl

Kan ik mij registreren zonder een sticker op mijn fiets te plakken?

Ja, het is mogelijk om je te registreren op mybike zonder dat je de sticker op je fiets bevestigt. We raden aan om die toch te bevestigen. Dat heeft een afschrikkend effect op fietsdieven. Daarnaast is het veel makkelijker om je te contacteren als je fiets gevonden wordt. 

Als je er toch voor kiest om de sticker niet op je fiets te kleven, is het aangewezen om zoveel mogelijk gegevens (onder andere het serienummer) van je fiets in te voeren in mybike. 

Kan ik me ook registreren als ik geen aankoopfactuur van mijn fiets heb?

Ja, een aankoopfactuur is niet verplicht. Geef wel steeds zoveel mogelijk informatie bij de registratie van je fiets (merk, model, kleur, serienummer …). Upload eventueel ook een foto van de geregistreerde fiets. 

Het platform is ook de ideale plaats om de factuur (scan, foto …) van je fiets te bewaren, als je die hebt.

Kan ik mijn account verwijderen?

Dat is mogelijk. Ga op het platform naar Mijn account” en dan naar​“Mijn profiel”. Dat doe je door op het pijltje naast je naam in het beginscherm te klikken. Klik dan rechts onderaan op Mijn account verwijderen” en vink het vakje De persoonlijke informatie met betrekking tot mijn account verwijderen” aan.

De anti-fraude sticker

Welke extra beveiliging tegen diefstal biedt de anti-fraude sticker mij?

De sticker is goed zichtbaar, waardoor het duidelijk is dat de fiets geregistreerd is. Daarnaast wordt heling in de kiem gesmoord omdat iedereen steeds de status van de fiets kan controleren. Als je daarnaast het serienummer van je fiets invoert bij je fietsregistratie op mybike, kan je gestolen fiets makkelijker aan jou gelinkt worden, zelfs als je sticker niet meer helemaal leesbaar is

Hoe kan ik een anti-fraude sticker aanvragen?

Maak je profiel aan op mybike​.bel​gium​.be.

Registreer je fiets en bestel met één muisklik je sticker.

Binnen de 2 weken ontvang je per post je persoonlijke sticker.

Controleer met je smartphone of de QR-code goed leesbaar is door hem tegen je kader te houden. Kleef hem daarna verticaal op het fietskader of op een andere zichtbare plek. Opgelet: maak eerst de plek waar de sticker moet komen schoon en vetvrij. Zo ben je zeker dat de sticker goed kleeft. 

Kan de anti-fraude sticker van mijn fiets worden verwijderd?

De anti-fraude sticker is zo ontworpen dat het heel moeilijk is om die te verwijderen. 

Deze sticker is een bijkomend middel tegen fietsdiefstal. Hij werkt preventief door de dief af te schrikken en laat de bevoegde diensten (zoals de politie) toe om de eigenaar van de fiets te contacteren wanneer ze een fiets vinden.

Bovendien gaat mybike verder dan de sticker. De gecentraliseerde database kan worden gebruikt om een eigenaar te vinden op basis van een serienummer of andere informatie, zelfs wanneer de sticker eventueel niet meer helemaal leesbaar zou zijn.

Ik heb een anti-fraude sticker gekregen via mijn gemeente. Moet ik me nog registreren?

Ja, als je een sticker kreeg via je gemeente, moet je je zeker nog registreren op mybike​.bel​gium​.be. 

Kies bij de registratie van je fiets voor de optie ik heb al een sticker” en koppel zo je fiets aan het nummer op de sticker.

Dit is een belangrijke stap! Zonder de registratie van je fiets, kan die niet geïdentificeerd worden en krijg je een foutmelding wanneer je de sticker scant.

Wie kan een anti-fraude sticker aanvragen?

Iedereen met een verblijfsadres in België en die zich kan identificeren aan de hand van de authenticatiediensten van de federale overheid (eID, itsme …) kan een sticker aanvragen.

Opgelet: je hebt ook een e-mailadres nodig om je account te kunnen bevestigen.

Via welk gewest moet ik een anti-fraude sticker bestellen?

Mybike is een uniek systeem voor heel België. Het werkt overal op dezelfde manier. 

Het is echter het gewest van je woonplaats (of hoofdkantoor) dat verantwoordelijk en bevoegd is om je een sticker op te sturen en je bij te staan via de helpdesk. 

Kan ik een anti-fraude sticker aanvragen voor de fiets van mijn kind dat nog geen identiteitskaart heeft?

Kinderen kunnen hun eigen mybike-account aanmaken vanaf 13 jaar. Is je kind jonger dan 13 jaar? Dan kan de fiets van je kind geregistreerd worden op het account van een van de ouders. Op hun dertiende verjaardag kan je de fiets dan overzetten naar hun eigen account, of ervoor kiezen om ze daar te houden tot ze meerderjarig zijn.

Kan ik een sticker aanvragen voor mijn step, aanhangwagen of een ander verplaatsingsmiddel?

Neen, mybike is enkel ontworpen en bedoeld voor fietsen en speedpedelecs.

Waarom nog een sticker, mijn fiets heeft toch al een serienummer?

Serienummers zijn niet (altijd) uniek. Ze staan vaak op een moeilijke plaats om te lezen. Ze kunnen ook niet gescand worden, de QR-code wel.

De combinatie van beide maakt het systeem sterk: de mybike-sticker is zichtbaar en kan gescand worden. Als je het serienummer van je fiets daarnaast invoert op mybike, is het eenvoudiger om je fiets aan jou te linken, zelfs al is de sticker verwijderd. 

Mijn fiets is gegraveerd. Is een mybike-sticker dan nog wel nodig?

Ja, door die sticker kan je gebruikmaken van het mybike-platform en online alle informatie van je fiets centraliseren (foto, factuur, serienummer …). 

Je kan zowel je fiets als gestolen aangeven als een bericht met de gegevens van je fiets verspreiden. 

De sticker zal een mogelijke dief bovendien afschrikken omdat hij ziet dat je fiets op meerdere manieren is beschermd.

Je kan bij de registratie van je fiets op het platform eventueel ook het gegraveerde nummer toevoegen aan de gegevens van je fiets.

Ik heb al een mybike.brussels-sticker, moet ik nog iets doen?

Je sticker blijft gewoon geldig en je kunt die behouden. De nieuwe stickers zien er iets anders uit, maar de bestaande mybike.brussels- stickers blijven actief in het nieuwe platform.

Je zal wel een mail krijgen met een code om in te loggen op het nieuwe platform en je account te koppelen aan je identiteitsgegevens aan de hand van de authenticatiediensten van de federale overheid (eID, itsme …). Zo kan je gebruik blijven maken van mybike. 

Hoe moet de anti-fraude sticker worden aangebracht?

Idealiter breng je de sticker aan op het kader, net onder het zadel. Indien dit niet gaat, kies je een andere zichtbare plaats.

Opgelet: maak eerst de plek waar de sticker moet komen schoon en vetvrij. Zo ben je zeker dat de sticker goed kleeft.

Wat indien ik mijn aangevraagde sticker niet heb ontvangen?

De sticker vind je normaal binnen de 2 weken in je brievenbus. Indien de sticker na 2 weken niet is aangekomen, kan je de helpdesk contacteren. Zij kunnen een nieuwe sticker aanvragen. Op dat moment wordt de code van de eerste sticker verwijderd uit al onze systemen. Krijg je de initiële sticker dan toch nog doorgestuurd, dan is die niet meer bruikbaar.

Kan ik bij mijn fietshandelaar een sticker verkrijgen?

Neen, enkel de gewesten, steden en gemeenten kunnen stickers verspreiden.

Je fietshandelaar is wel de aangewezen persoon om je te informeren over mybike en over de juiste beveiliging van je fiets. 

Bestaande systemen waar sommige fietshandelaars mee werken (bijvoorbeeld VeloPass) zijn een ideale aanvulling op mybike, je kan de gegevens hiervan best ook mee invoeren in mybike.

Doorverkoop

Ik heb mijn geregistreerde fiets met sticker verkocht. Wat nu?

Ga naar je mybike-account en stuur de fiche van de fiets in kwestie naar de nieuwe eigenaar. Voer hierbij het e‑mailadres van de nieuwe eigenaar in.

Als de nieuwe eigenaar nog geen mybike-account heeft, zal die er één moeten aanmaken en ps daarna kan hij de fiets overnemen.

De overdracht van de fiets kan enkel gestart worden door de huidige eigenaar en is maar compleet als de nieuwe eigenaar dit bevestigd heeft aan de hand van de authenticatiediensten van de federale overheid (eID, itsme …).

Zo zijn jij en de nieuwe eigenaar zeker dat alles correct is afgehandeld.

Ik heb een fiets met een mybike-sticker gekocht. Wat nu?

Vraag aan de verkoper om je fiets over te dragen op het platform. Daarvoor moet je je e-mailadres opgeven. Wanneer je de e-mail met de fietsoverdracht ontvangt, accepteer je de overdracht.

Als je nog geen mybike-account hebt, moet je er één aanmaken aan de hand van de authenticatiediensten van de federale overheid (eID, itsme …).

Zorg er bijkomend voor dat je in het bezit bent van het aankoopbewijs en stel een kleine overeenkomst op tussen de huidige eigenaar en jou. Daarin staan zeker de volgende gegevens: datum verkoop, bedrag, namen en handtekeningen van de huidige en de toekomstige eigenaar en het stickernummer. Dit kan latere discussies vermijden (bijvoorbeeld als de vorige eigenaar de nieuwe eigenaar zou betichten van diefstal).

Kan de nieuwe eigenaar de overdracht weigeren?

Neen, de nieuwe eigenaar kan de overdracht niet weigeren, maar kan die wel niet accepteren. 

Als de nieuwe eigenaar de overdracht na een maand niet accepteert, krijgt de fiets de status zonder eigenaar” en wordt hij na een jaar uit het platform verwijderd.

Als de transfer geannuleerd moet worden, neem je best contact op met de helpdesk.

Ik heb het verkeerde e-mailadres van de nieuwe eigenaar ingevoerd, wat moet ik doen?

Om de overdracht te resetten, neem je contact op met de helpdesk.

Diefstal

Wat moet ik doen als mijn fiets gestolen is?

- Meld je aan op je mybike-account en geef je fiets als gestolen op. Vul de omstandigheden, datum en plaats van de diefstal in.

- Dien altijd een klacht in bij de politie via, bijvoorbeeld, police-on-web. Je kan dat doen aan de hand van de identificatiefiche die je op mybike kan aanmaken.

Na aangifte bij de politie, meld je je opnieuw aan op je mybike-account, geef je het pv-nummer in, en geef je zo je fiets op als gestolen en door de politie bevestigd”.

Hoe kan ik vermijden dat ik eventueel een gestolen fiets zou kopen?

- Ga na of er enige vorm van identificatie op de fiets aanwezig is: een mybike-sticker en/​of een fietsgravering.

- Heeft de fiets een mybike-sticker, check dan de status door de QR-code te scannen op je smartphone of de code op de sticker op mybike​.bel​gium​.be in te geven.

- Als de fiets als gestolen” is opgegeven, kan je de eigenaar anoniem via het platform laten weten waar de fiets zich exact bevindt. Koop de fiets niet en verwittig, indien mogelijk, de politie.

Kan ik de status van elke fiets met een sticker nagaan?

Ja, je kan de QR-code van elke sticker lezen. Als uit de scan blijkt dat de fiets gestolen is, kan je onmiddellijk een anoniem berichtje sturen naar de eigenaar. Je geeft best zoveel mogelijk details over de omstandigheden en de plaats waar je de fiets hebt gezien. Voeg je gegevens (telefoon en/​of mail) toe als je de persoon de mogelijkheid wil geven om je te contacteren.

Verwittig, indien mogelijk, de politie.

Iemand vindt mijn geregistreerde fiets. Word ik op de hoogte gebracht?

Bevoegde diensten kunnen je contactgegevens zien en contact opnemen. 

Iedereen kan je fiets scannen en anoniem een bericht sturen – enkel als je fiets als gestolen geregistreerd staat - via het platform zonder je naam of contactgegevens te kennen, met de locatie waar ze je fiets gevonden hebben.

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden in onze FAQ’s?